Nagisa

ナギサ

Nagisa Headshot1
  • 国籍: 日本&フランス
  • 言語: 英語(流暢) 日本語(流暢) フランス語(ネイティブ)
  • 身長: 163cm
  • 胸: 78cm
  • ウエスト: 60cm
  • 腰間: 84cm
  • 靴: 24.5cm
  • On-camera

Gallery