Ethan Tatsuya Kawashima

川嶋・イーサン・達也

Ethan kawashima wasit up
  • 国籍: スイス&ドイツ&日本
  • 言語: 英語(ネイティブ)日本語(上級レベル)
  • 生年月日: 2014年 05月
  • 身長: 125cm
  • 靴: 22
  • Voice Actors
  • On-camera

Audio

Ethan kawashima voice sample

Ethan Kawashima Japanese Introduction

Ethan Kawashima English Introduction

Singer - Ethan

Gallery